Palaa etusivulle

Lähetä kaverille
Anna palautetta


ASLAK on ennaltaehkäisevää kuntoutusta


kiipula suuri.jpg : 45.763671875Kb

Kuva: Sari Poutanen ja Mikko Pohjola ovat tyytyväisiä, jos ASLAK-osallistujan mukaan tarttuu jokin elämänlaatua parantava tekijä.

 

ASLAK-kuntoutukset voivat olla joko ammatillisia tai työpaikkakohtaisia. Tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn pitkäaikainen parantuminen, työn ja elämänhallinnan kehittäminen sekä työntekijän virkistyminen.
– Kuntoutukseen kannattaa tulla, jos kokee että työkyvyn alenemiselle on olemassa uhka. Yleensä tällainen henkilö on jo tunnistanut työperäisiä vaivoja ja ollut yhteydessä työterveyshuoltoon. Kyseessä voi olla henkinen väsyminen tai muu rasittuneisuus. Kuntoutus sana on ehkä hieman harhaanjohtava, sillä ihmisen ei tarvitse olla mitenkään huonossa kunnossa osallistuakseen Aslakiin, sanoo Kiipulan kuntoutuskeskuksen psykologi Mikko Pohjola.
Koska ASLAK-ryhmäkuntoutukseen osallistuu saman alan tai työyhteisön ihmisiä, saavutetaan myös ammatillista syventymistä ja saadaan vertaistukea samanhenkisiltä ihmisiltä. Ryhmän yhteinen nimittäjä voi olla myös esimerkiksi yrittäjyys.
– Yrittäjillä ryhmän vertaistuki jää työssä pieneksi. Täällä voi keskustella asioista ihmisten kanssa, jotka painivat samankaltaisten asioiden parissa. Meillä on kehittynyt yrittäjäryhmiä, jotka pitävät ASLAK-kuntoutuksen päättymisen jälkeenkin tiiviisti yhteyttä toisiinsa, kertoo työfysioterapeutti Sari Poutanen.
– Ryhmässä voi syntyä ideoita uusista työkäytännöistä ja ratkaisuista, jotka auttavat työssäjaksamisessa, vahvistaa Pohjola.

Painopisteet ovat henkisellä puolella

ASLAK-kuntoutus on alkanut 1980-luvulla fyysisesti raskaista ammateista, metsureista ja siivoojista, mutta nykyään se kattaa kaikki ammattialat. Henkinen puoli ja stressin hallinta ovat nykypäivänä painoarvoltaan korostuneempia kuin fyysinen jaksaminen, joka toki sekin on edelleen tärkeä asia. Myös muutoksen sopeutuminen on monen ammatin ja yhteisön haasteena tänä päivänä.
Kuntoutukset räätälöidään ryhmän tarpeiden mukaan, mutta pohjana sisällölle toimivat Kelan standardit, joissa on huomioitu ammatillinen, psykososiaalinen ja fyysinen ohjaus. Kuntoutuksen tarkka sisältö suunnitellaan yhdessä yrityksen työterveyshuollon ja edustajien kanssa tavoitteiden ja odotusten mukaiseksi.
– ASLAK-kuntoutuksessa on neljä jaksoa noin vuoden periodilla, eikä pelkästään niillä tehdä ihmeitä. Mutta parhaimmillaan vuoden kuntoutusprosessista jää joku hyvä asia osallistujan elämään: paremmat elämäntavat tai ajanhallinta, liikunta tai jotain joka parantaa työelämässä jaksamista, Poutanen ja Pohjola sanovat.
Moniammatillisessa työryhmässä toimii heidän lisäkseen lääkäri, sosiaalityöntekijä, työterveyshoitaja, ravitsemusterapeutti ja kuntohoitaja.
ASLAK-kuntoutus antaa ennen kaikkea mahdollisuuden pysähtyä miettimään elämän ja oman työn suuntaa.
– Täällä voi kokea olevansa hetkessä. Jo Kiipulan ympäristö on niin rauhoittava, että se mahdollistaa paikallaan olon ja pysähtymisen, Pohjola sanoo.

Vuoden 2009–2010 ASLAK-kuntoutukset

Kiipulassa järjestetään vuosina 2009–2010 valtionhallinnon, kuntien, seurakuntien sekä muiden julkishallinnon yhteisöjen esimiehille tarkoitettu ASLAK-kurssi. Kuntoutuksen kokonaiskesto on 20 vuorokautta. Jaksot järjestetään 31.8.–4.9.09, 14.12.–18.12.09, 17.5.–21.5.10, 29.11.–3.12.10. Kuntoutuksessa on mahdollisuus keskittyä yhdessä samantyyppisiä tehtäviä hoitavien kanssa työhyvinvointia ja terveyttä parantavien keinojen tunnistamiseen ja ylläpitämiseen.
Kuntoutukseen haetaan oman työterveyshuollon kautta. Kuntoutushakemus (lomake KU102) ja lääkärin B-lausunto toimitetaan kotipaikkakunnan Kelan toimistoon 31.5.09 mennessä. Kurssi on osallistujille maksuton.
Kiinteistö-, rakennus- ja LVI-alan mikro- ja pk-yrittäjien ASLAK-kurssi toteutetaan 21.9.–25.9.09, 30.11.–4.12.09, 3.5.–7.5.10, 18.10.–22.10.10. Ota ensin yhteyttä hoitavaan lääkäriisi. Kuntoutushakemus (lomake KU102) ja lääkärin B-lausunto toimitetaan kotipaikkakunnan Kelan toimistoon 15.6.09 mennessä. Kela maksaa kuntoutusjakson ajalta kuntoutusrahaa. Kuntoutus on osallistujille maksuton.
Etelä-Suomen alueen pienyrittäjille suunnattu ASLAK-kuntoutus yhdessä Lahden Yrittäjät ry:n kanssa (kurssinumero 34474 kela.fi-sivuilla). Ajankohdat 12.–15.5.09, 1.–4.9.09, 9.–13.11.09, 22.–26.3.10 sekä 25.-28.5.10. Haussa toimitaan, kuten LVI-yrittäjien kurssilla. Kuntoutushakemus ja lääkärin B-lausunto toimitetaan Lahden Kelan toimistoon 14.4.2009 mennessä osoitteella Kela, Lahden toimisto, Sanna Valtonen-Aaltonen, PL 153, 15141 Lahti ja kuoreen tunnus ASLAK-kurssi 34474.

Lisätietoja:
Sari Poutanen, ASLAK-yhteyshenkilö, puh. 050 5200 493, sari.poutanen@kiipula.fi
www.kiipula.fi

 


Palaa etusivulle