Iittalassa suunnitellaan erilaisia maankäyttötapoja kyläkaava-hankkeessa

Kalvolan Iittalassa selvitetään erilaisia maankäyttötapoja kyläkaava-arkkitehdin johdolla. Kehittämiskeskus Oy Hämeen hallinnoiman Kyläkaava-hankkeen tuloksena esitetään muun muassa uimarantaa Lasimäen taakse, vanhusten asuinrakennuksia sekä uusia tonttialueita. Vuoden 2010 syksyllä alkaneen Kyläkaava-hankkeen yksi kehityskohde on Kalvolan Iittalassa. Iittalassa kehitetään muun muassa Lasimäkeä ja sen lähialuetta. Äimäjärven rantaan, Lasimäen taakse voisi tulevaisuudessa tehdä uimarannan, joka toimisi virkistyspaikkana sekä kylän