Iittalassa suunnitellaan erilaisia maankäyttötapoja kyläkaava-hankkeessa

Kalvolan Iittalassa selvitetään erilaisia maankäyttötapoja kyläkaava-arkkitehdin johdolla. Kehittämiskeskus Oy Hämeen hallinnoiman Kyläkaava-hankkeen tuloksena esitetään muun muassa uimarantaa Lasimäen taakse, vanhusten asuinrakennuksia sekä uusia tonttialueita.

Vuoden 2010 syksyllä alkaneen Kyläkaava-hankkeen yksi kehityskohde on Kalvolan Iittalassa. Iittalassa kehitetään muun muassa Lasimäkeä ja sen lähialuetta. Äimäjärven rantaan, Lasimäen taakse voisi tulevaisuudessa tehdä uimarannan, joka toimisi virkistyspaikkana sekä kylän asukkaille että matkailijoille.

– Aion esittää kyläkaavassa, että rantaan voisi tehdä virkistysalueen ja uimapaikan, kyläkaava-arkkitehti Satu Huuhka Kehittämiskeskus Oy Hämeestä kertoo.

Kehityskohteina ovat myös Lasimäen pysäköintialue ja sen järjestelyt. Alueen viihtyisyyttä voitaisiin lisätä rakentamisella. Lasimäen ja S-Marketin välisellä vajaakäyttöisellä alueella on puolestaan paljon mahdollisuuksia. Esimerkiksi alueelle voisi rakentaa vanhusten asuntoja, koska kauppa ja ostoskeskus ovat aivan vieressä.

Iittalassa kyläkaavaa kehitetään myös taajaman ulkopuolella, jonne on etsitty sopivia tonttipaikkoja. Muun muassa Kalvolan kirkon takana on alue, joka voisi soveltua jopa asemakaavoitukseen. Alue on riittävän laaja, koulu on lähellä ja maa on Hämeenlinnan kaupungin omistuksessa.

Paikkatietojärjestelmä mukaan

Kyläkaava-hankkeen osalta on vetämässä muutoshakemus ELY-keskuksessa. Tarkoituksena on saada mukaan suuremman mittakaavan seudullinen tarkastelu paikkatietojen avulla. Näin kylät voisivat sijoittaa itsensä seudulliseen karttaan ja verrata asemaansa muihin kyllin.

Paikkatietojärjestelmästä löytyy esimerkiksi tietoa työssäkäynnistä. Iittalan työssäkäyvistä asukkaista 45 % työskentelee vanhan Kalvolan kunnan alueella ja 30 % Hämeenlinnassa.

– Yllättäen vain noin viisi prosenttia käy töissä Tampereella tai Valkeakoskella. Iittalan läheistä sijaintia näihin keskuksiin ja raideyhteyttä sekä etelään että pohjoiseen voitaisiin pyrkiä hyödyntämään voimakkaammin tulevaisuudessa, Huuhka sanoo.

Kyläkaavoitus on asukaslähtöistä, epävirallista maankäytön suunnittelua, joka voi toimia esimerkiksi virallisen kaavoituksen pohjatyönä. Hankkeen loppuessa vuoden 2012 elokuussa tullaan kyläkaavaan esittämään esimerkiksi rakennuspaikat ja arvokkaat maisemapellot, jotka halutaan säilyttää avoimina. Kalvolan lisäksi mukana on myös kyliä Hauholta, Hattulasta, Rengosta, Lammilta, Tuuloksesta sekä Janakkalasta. Kyläkaava-hanke on saanut kesäksi vahvistusta, kun arkkitehtiopiskelija Toni Husu on harjoittelussa neljän kuukauden ajan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *