HÄMEENLINNAN KIRSTULAAN PERUSTETAAN EUROOPAN SUURIN AUTOKAUPAN KESKUS

Kehittämiskeskus Oy Häme on kartoittanut yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa erilaisia ratkaisuja Kirstulan alueen hyödyntämiseksi. Ehdotusten joukosta ykkösvaihtoehdoksi nousi alueen keskittäminen autokaupalle. Hämeenlinnan kaupunginhallitus hyväksyi eilen aiesopimuksen autokaupan keskuksen perustamiseksi Kirstulaan. Hanke tarkoittaa Euroopan suurimman autokaupan keskuksen sijoittumista Hämeenlinnaan. Alustava kustannustaso on 70 miljoonaa euroa. Kirstulan automaailman, työnimeltään Sunny Car Centerin sijoittuminen Hämeenlinnaan perustuu kaupungin sijaintiin

Kompassi opastaa luovan alan toimijaa neuvontapalveluiden viidakossa!

Taide- ja kulttuurialan toimijat tarvitsevat tietoa erilaisista luovan alan tukimuodoista. Tukea ja neuvontaa on saatavilla julkisina ja kolmannen sektorin palveluina, mutta moninaisten palveluiden joukosta on vaikea hahmottaa omaan tarpeeseen sopivat palvelut. Myös alan tukiorganisaatioilla on tarvetta jakaa tietoa palveluistaan ja toisaalta myös syytä tunnistaa muita palveluntarjoajia. Art Hub -hankkeessa tarpeisiin vastattiin kokoamalla hankealueittain tiedot luovan