Hämeestä itään -hanke jatkaa yritysten kansainvälistymistyötä

Kehittämiskeskus Oy Häme on tehnyt systemaattista työtä Hämeenlinnan seudun yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi vuodesta 2008. Nyt työ jatkuu Hämeestä itään -hankkeen puitteissa seuraavat pari vuotta. Lokakuinen venäläisten ja suomalaisten matcmaking-tilaisuus Innoparkilla poiki hyviä kontakteja.
Kehittämiskeskus Oy Hämeen vetämä ja Hämeen ELY-keskuksen rahoittama Hämeestä itään -hanke kehittää yritysten kansainvälistymisen edellytyksiä monella tapaa. Yksi tärkeä tehtävä on luoda kontakteja ja verkostoja Venäjän suuntaan. Jo tehty työ on osoittanut, että nimenomaan Pietarin alueella on paljon käyttämättömiä bisnesmahdollisuuksia, siksi toimet suunnataan pääasiassa sinne.

– Tarkoitus on lisätä seudun yritysten kansainvälistä liiketoimintaosaamista ja tuemme myös niitä yrityksiä, jotka jo ovat Venäjän markkinoilla, kertoo kansainvälistymisestä vastaava projektipäällikkö ja yritysasiamies Anastasia Kanervisto Kehittämiskeskus Oy Hämeestä.
Kansainvälistymisen keinoja on jalostettu matkan varrella suuntaan, johon kokemusten mukaan toimet kannattaa kohdistaa. Asiasta on tehty yrittäjille kysely, jossa pintaan nousivat erityisesti kansainvälisten kontaktien tarpeet ja Venäjä-tiedon saaminen.

Kartoita yrityksen mahdollisuudet

Yrityksillä on mahdollisuus teettää kansainvälistymiskartoitus, jossa käydään tarkkaan läpi yrityksen mahdollisuudet ja edellytykset lähteä Venäjän markkinoille.
– Kartoitus on ollut erittäin pidetty. Esimerkiksi yrityksen, jolla on hyvä tuote, mutta ei näkemystä siitä, miten lähteä viemään sitä Venäjän markkinoille, kannattaa käydä läpi kartoitus. Keskustelun aikana kartoitetaan yrityksen kansainvälistymisedellytykset ja mietitään jatkotoimenpiteitä. Siitä työ lähtee etenemään, Kanervisto kertoo.

Kehittämiskeskus Oy Häme toimii yhteistyössä Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön kanssa ja yhtiöillä on oma yhteyshenkilö Pietarissa, joka takaa, että asiat hoituvat Venäjän puolella. Apua on tarjolla muun muassa tulkkauksessa, rekrytoinnissa ja toimitilojen etsinnässä. Yhteyshenkilön kautta voidaan jo alustavasti tiedustella kysyntätilannetta tuotteelle.
– Olisi kuitenkin suositeltavaa, että teetetään laajempi markkinatutkimus, jotta saadaan tarkempaa tietoa kysynnästä. Tämäkin hoituu meidän yhteistyökumppanien kautta. Jos kysyntää tuotteelle on, seuraavaksi selvitetään sopivat kanavat jakeluun, Kanervisto kertoo.
Yritykselle etsitään vähintään kolme niin sanottua lämmintä kontaktia, joihin on oltu suoraan yhteydessä ja ne ovat kiinnostuneita tapaamaan yrityksen edustajan.
Kehittämiskeskuksesta saa neuvontaa myös erilaisiin julkisiin rahoitustukiin liittyen.

Matchmaking poiki kontakteja

Kontakteja seudun yrittäjien ja Pietarin seudun yrityksien välillä vahvistetaan molempiin suuntiin muun muassa erilaisin vierailuin, seminaarein ja tilaisuuksin. Lokakuussa järjestettiin matchmaking-tilaisuus Innoparkissa. Tilaisuuden aluksi Kehittämiskeskus Oy Hämeen toimitusjohtaja Mervi Käki esitteli Hämeenlinnan seudun elinkeinoelämää ja sen mahdollisuuksia venäläisille vieraille, jotka edustivat Pietarin alueen yrityksiä, tutkimusta ja Pietarin yrityskontaktikeskus Bizkonia. Bizkonin johtaja Aleksey Varshavsky puolestaan avasi Pietarin alueen mahdollisuuksia Hämeenlinnan seudun yrityksille.

Venäläisiä kiinnostaisi saada seudulta lisää investointeja Venäjälle. Kiinnostuksen kohteena ovat myös mm. Hämeenlinnan seudun matkailu- ja virkistystoiminnan mahdollisuudet. Myös metallialan yhteinen tutkimustoiminta, maisemasuunnittelu, kulttuuri ja luovien alojen yhteistyömahdollisuudet nousivat esille.
Suomalaisten kokemus jätehuollosta ja tekninen toteutus kiinnostavat venäläisiä. Kiertokapulan toimitusjohtaja Kari Mäkinen olikin tilaisuudessa kertomassa asiasta keskittyen uuteen jätelakiin, joka astui voimaan toukokuussa. Delegaation ohjelmassa oli myös yritysvierailuja, ja osa ryhmästä kävi tutustumassa paikanpäällä Kiertokapulan toimintaan.

Itse matchmaking poiki hyviä kontakteja ja uusia tapaamisia onkin tiedossa. EHM-Laser Oy:n toimitusjohtaja Reino Kettunen oli tyytyväinen keskusteluhetkeen venäläisten kanssa.
– Yhteistyö edistyy hyvin, ja jatkotapaamista ollaan järjestämässä, hän kertoi.
Yritys hakee Pietarin seudulta toimivaa yhteistyötä markkinointiin.
– Siellä tuntuisi olevan puutetta konepajoille, jotka paikkaavat pientä aukkoa tuotannossa metallin jatkojalostuksessa. Nyt työtä tilataan Ukrainasta asti, ja se on kaukana verrattuna Suomeen, hän sanoi.
Myös Aleksey Varshavsky näkee metallialan yhteistyössä mahdollisuuksia.
– Täällä on jo syntynyt mielenkiintoisia tapaamisia. Olen varma, että yhteistyötä EHM-Laserin kanssa löytyy. Meitä kiinnostavat myös esimerkiksi ProAgrian uusiutuvaan energiaan liittyvät EU-hankkeet, joissa on myös Viro mukana, hän kertoi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *