Kanta-Hämeen kansainvälisyysstrategian kärkenä yritykset

Kanta-Hämeessä on valmistumassa kaikkia kolmea seutukuntaa, Hämeenlinnaa, Forssaa ja Riihimäkeä koskeva kansainvälistymisstrategia. Alallaan ensimmäisessä, nimenomaan yritystoiminnan näkökulmasta toteutetussa strategiassa todetaan, että maakunnan kansainvälistymisen kärki on nimenomaan yritysten kansainvälistymisessä.

Kansainvälistymisen taso ja valmiudet ovat tyydyttävällä tasolla, mutta onneksi maakunnan asenneilmasto tukee tavoitteita. Toivottavaa onkin, että seudullista yrityspalvelua ja rahoitusta suunnataan yritysten kansainvälistymiseen. Vuoden loppuun mennessä valmistuu konkreettinen, yrityksiä kansainvälistymään ohjaava toimenpideohjelma.

Strategian työstäjinä toimivat alueelliset kehittämiskeskukset, Kehittämiskeskus Oy Häme, Forssan seudun kehittämiskeskus Oy ja EKES -kuntayhtymä. Maakunnan kehittämiskeskukset ovat mukana strategiaa valmistelemassa ja vetämässä tarkoituksenaan rakentaa palveluita alueen pk-yritysten kansainvälistämiseen.

Kehittämiskeskukset kartoittivat alkuun sähköpostitse alueen lähes 600 yrittäjää sekä yritystoiminnan kansainvälistymisen kanssa olevat maakunnan organisaatiot ja oppilaitokset. Kyselyssä otettiin huomioon yrittäjien tarpeet ja lisäksi järjestettiin keskustelevat, alueelliset workshopit. Työ huipentui viime perjantaina Verkatehtaalla pidettyyn maakunnalliseen kansainvälisyysfoorumiin.

Tulevaisuustutkija, professori Tarja Meristö tekee parhaillaan tutkimusta kantahämäläisistä kansainvälistymisen tulevaisuuden näkemyksistä. Työ valmistuu vuodenvaihteeseen mennessä.

Teesit ohjeeksi

Konkreettinen toimenpideohjelma työstetään valmiiksi kansainvälistymisen teeseiksi. Ne on laadittu yritysten näkökulmasta ja toimivat konkreettisina ohjeina kansainvälistymisen saralla.

Samanaikaisesti ollaan valmistelemassa KV -hanketta Itämeren ympärillä olevien maiden kanssa. Rajat ylittävää INTERREG -rahaa haetaan ensi vuoden puolella. Niin ikään Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelman (AKO) kautta on kuluneen vuoden aikana rakennettu konkreettista yhteistyötä Pietariin. Yritysasiamiehet tulevat kartoittamaan kaikista Hämeen kunnista ne potentiaaliset yritykset, jotka ovat kiinnostuneet Pietarin markkinoista.

Maakunnassa hajallaan olevat eri tahojen tuottamat kansainväliset palvelut kootaan palveluverkostoksi. Strategiaa voidaan soveltaa myös yhteistyöhön ystävyyskaupunkien kanssa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *