KIRSTULAN AUTOTALON ELI SUNNY CAR CENTERIN AIESOPIMUS ALLEKIRJOITETTIIN

Sunny Car CenterSunny Car Centerin suunnittelu etenee ripeästi – Esko Kiesi yhteys- ja markkinointijohtajaksi hankkeeseen.

Hämeenlinnan Kaupunki ja Oy Sunny Trading Ltd yhteistyökumppaneineen allekirjoittivat kaupunginvaltuuston syyskuussa hyväksymän aiesopimuksen. Kyseessä on aluekehityshanke, jonka tavoitteena on synnyttää Kirstulan alueelle Etelä-Suomen autokaupan keskus, jossa tiloja autokaupalle ja oheistoiminnoille on noin 80 000 kerrosneliötä. Hankkeen toteuttaa yhteinen projektiyhtiö, joka vastaa käytännön toteutuksesta.

Kirstulan autokeskuksen eli Sunny Car Centerin (SCC) suunnittelu etenee toivottua vauhtia. Pitkäaikainen autoalan vaikuttaja Esko Kiesi on rekrytoitu hankkeeseen yhteys- ja markkinointijohtajaksi. Keskuksen arkkitehtisuunnittelu on parhaillaan käynnissä ja alueella tehdään maaperätutkimuksia.

SCC:tä suunnittelevan Paavo Sollamon arkkitehtitiimin lupakuvien toinen vaihe valmistuu tammikuussa 2011. Ensimmäinen kaavoituskokous viranomaisten kanssa on pidetty.
– Kaavoitus etenee nyt hyvässä yhteishengessä. Esittelemme hanketta ja sen etenemistä laajemmin tammikuussa, kun talon suunnittelun yksityiskohdat ja laskelmat ovat selvillä, kertoo hankkeesta vastaava toimitusjohtaja Markku Ritaluoma Sunny Trading Ltd:stä. Toimisto on avannut Hämeenlinnassa lokakuun alussa uudet toimitilat.

Ritaluoma kertoo, että suomalaisten rakennusliikkeiden kanssa on käyty tiiviisti neuvotteluja rakennuskustannuksista ja aikatauluista. Hän kuitenkin toivoo rakennusliikkeiltä kohteen suuren investoinnin, työllistämisvaikutuksen ja kokoon nähden lisää aktiivisuutta ja markkinahenkisyyttä.
– Pitkälle vietyjä neuvotteluja kansainvälisten suursijoittajien kanssa on käyty ja näistä odotammekin lähiaikoina positiivisia tuloksia.

Hanketta vauhdittamaan on palkattu uusi yhteys- ja markkinointijohtaja. Esko Kiesin tehtävä on myös olla mukana suunnittelemassa rakennusta ja palveluja käyttäjän näkökulmasta sekä lanseeraamassa kohdetta tuleville vuokralaisille. Ensimmäisten vuokrasopimusten allekirjoittamiseen tähdätään ensi kevään aikana.

– Esko Kiesillä on pitkä historia suomalaisen autoilun, vähittäiskaupan, maahantuonnin ja tuotebrändien osaamisessa. Hänellä on parinkymmenen vuoden kokemus muutaman ison brändin tuomisesta ja luomisesta Suomeen, Ritaluoma kertoo.
Ritaluoma on tyytyväinen siihen, miten autokeskushanke on edennyt kaupungin poliittisissa rattaissa.
– Haluamme kiittää suuresti Hämeenlinnan kaupunkia, päättäjiä ja poliittisia ryhmiä tästä luottamuksesta ja tuesta, jonka olemme saaneet ja niitä tarvitsemme jatkossakin, hän sanoo.

Infoa autokeskuksesta

– Hankkeen kustannusarvio on noin 85 miljoonaa euroa.
– Keskuksen tontille mahtuu 3 000 parkkipaikkaa ja rakennukseen tulee noin 80 000 kerrosneliötä.
– Pikku-Parolantien, moottoritien ja rautatien välistä löytyy autokeskukselle sopiva 27,5 hehtaarin tila.
– Suunnitteilla on kahdeksankerroksinen rakennus
– Keskukseen haetaan vuokralle noin kymmenen autojen maahantuojaa/autodiileriä.
– Hankkeen on tarkoitus valmistua 2013.
– Autokeskittymän suunnittelutyön on tehnyt arkkitehtitoimisto Sollamo Oy. Rakentamisesta vastaa SCC:rin puolesta Antti Peltoniemi. Hämeenlinnan kaupungin lisäksi hankkeessa on mukana mm. Kehittämiskeskus Oy Häme ja Virtaa Hämeeseen Oy.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *